دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی

National Conference on Water and Hydraulic Structures

پوستر دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی

دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی