اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز

First National Congress in Ways of Development of Tabriz Landscape

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ، در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز کلان شهر تبریز