نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

The first national congress on the development of the auto parts industrial cluster

پوستر نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو