نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

پوستر نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو