سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، اسفند ماه ۱۳۸۶

سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace

سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۶ توسط ،سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری