همایش ملی دانشگاه، محور توسعه، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی دانشگاه، محور توسعه

پوستر همایش ملی دانشگاه، محور توسعه

همایش ملی دانشگاه، محور توسعه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه پيام نور تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانشگاه، محور توسعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانشگاه، محور توسعه