همایش گردشگری و توسعه پایدار، تیر ماه ۱۳۹۰

همایش گردشگری و توسعه پایدار

National conference on Tourism and Sustainable Development

همایش گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش گردشگری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش گردشگری و توسعه پایدار