دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران، آذر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران

2nd National Conference on New Computational techniques & Optimization in Civil Engeineering

پوستر دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران

دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز،دانشگاه آزاد اسلامي واحدسقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران