نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری، بهمن ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری

1st National Conference on Tourism Marketing Management

پوستر نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری

نخستین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه غيرانتفاعي نيما در شهر محمودآباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.