دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی، آذر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی

The 2nd National Conference on Transformation in Curriculum

پوستر دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی

دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد در شهر لامرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تحول در برنامه درسی