کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد

National Conference on Textile, Clothing and Fashion

پوستر کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد

کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم­شهر در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد