اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

پوستر اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی

اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی