اولین همایش معماری پایدار، اسفند ماه ۱۳۸۸

اولین همایش معماری پایدار

1st National Conference on Sustainable Architecture

پوستر اولین همایش معماری پایدار

اولین همایش معماری پایدار در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،آموزشكده فني و حرفه اي سما همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش معماری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش معماری پایدار