دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

2nd Talent Sports Identification Congress

پوستر دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی

دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط ،سازمان ورزش بسيج در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی