کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت، آذر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

Tha National Conference on Sport Sciences and Health Innovations

پوستر کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه ایلام، در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت