همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار، اسفند ماه 91

همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار

National Conference on Soils, Sustainable Agriculture

همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه ملایر در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار