دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

دومین همایش ملی ایمنی در بنادر

2nd National Conference on Safety on Port

دومین همایش ملی ایمنی در بنادر در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۴ تا ۲۶ بهمن ۱۳۸۴ توسط سازمان بنادر و کشتیرانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ایمنی در بنادر