اولین همایش ملی ایمنی در بنادر، بهمن ماه ۱۳۸۳

اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

1st National Conference on Safety in Ports

اولین همایش ملی ایمنی در بنادر در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۳ توسط ،سازمان بنادر و كشتيراني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی ایمنی در بنادر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ایمنی در بنادر