همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی، دی ماه ۱۳۹۳

همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی

National Conference on Science and NewTechnologies in the Food Industry

پوستر همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی

همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی