همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت، آبان ماه ۱۳۸۹

همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت

National Conference of sacrifice literature, art, testimony

همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ادب ایثار، هنر شهادت