اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان، آبان ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

1st National Conference of Style and Insulation in Buildings

پوستر اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان

اولین همایش ملی سبک سازی و عایق بندی در ساختمان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،شركت سبك سازان شرق خراسان شمالي و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بير در شهر بجنورد برگزار گردید.