کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

The National Conference on Software Engineering

کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،آموزشكده سما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در شهر رودهن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار