اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو

The first national conference on the contract, principles and challenges ahead

پوستر اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو

اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو