ششمین همایش سراسری علوم پایه، آبان ماه ۱۳۸۶

ششمین همایش سراسری علوم پایه

6th National Conference on Science

ششمین همایش سراسری علوم پایه در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش سراسری علوم پایه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش سراسری علوم پایه