همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته، آذر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

National Conference on Scientific Approaches in Green Gold, Pistachio Industry

پوستر همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته

همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته