همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

National Congress of Sport Sciences and Physical Education of Iran

پوستر همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ، در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.