دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

2nd National Conference on Research & Treatment in Clinical Psychology

پوستر دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی

دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام در شهر تربت جام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی