دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، آذر ماه ۱۳۹۰

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

Second National Conference on Research and Technology Management

پوستر دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۰ توسط ،پژوهشكده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری