همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی، بهمن ماه ۱۳۹۷

همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی

National Conference on New Research in Sport Sciences

پوستر همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی

همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی