اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان، بهمن ماه ۱۳۹۵

اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان

The first National Congress of the National Cancer Research Network

پوستر اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان

اولین کنگره کشوری شبکه ملی تحقیقات سرطان در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،شبكه ملي تحقيقات سرطان در شهر تهران برگزار گردید.