کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری

پوستر کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری

کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان -دپارتمان زيست فناوري نوين در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی پژوهش و نوآوری در زیست فناوری مراجعه فرمایید.