اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی، دی ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی

The first National Conference on Resilience of Civil Infrastructures

پوستر اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی

اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی،مركز تحقيقات راه،مسكن وشهرسازي جنوب شرق در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی