اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی، دی ماه 96

اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی

The first National Conference on Resilience of Civil Infrastructures

پوستر اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی

اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیرساخت های عمرانی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه - مسکن وشهرسازی جنوب شرق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سوانح طبیعی جزئی از فرایند  زندگی انسان هاست و با توجه به پیشرفتهای بشری هر روز بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود. این سوانح به عنوان چالشهای اساسی در راستای توسعه پایدار زندگی بشری مطرح شده اند. شناخت راه های منتهی به پایداری  با الگوهای متعدد کاهش آسیب پذیری در برنامه ریزی و مدیریت سوانح مطرح است به طور کلی دو نوع استراژی برای مواجهه با سوانح وجود دارد که عبارتند از :
1- پیش بینی
2- تاب آوری
در روش اول برای روبه رو شدن با مشکلات از استراتژی پیش بینی استفاده می شود. برای مقابله با مشکلات ناشناخته روش تاب آوری مد نطر قرار می گیرد.
تاب آوری  عبارت است از ارتقاء توانایی جامعه ، برنامه ریزی و آمادگی برای جذب و بهبود  موفقیت بیشتر برای مقابله با اثرات ناخواسته بعد از سوانح با رویکرد ترمیم و بهبود جامعه سانحه دیده از لحاظ اجتماعی ، اقتصادی ، زیست محیطی و کالبدی.
اهمیت این موضوع با نگاهی به نقشه پهنه بندی خطر پذیری جهان در مقابل سوانح بیش از پیش برای کشور ایران مطرح و مفید است. زیرا کل سرزمین ما در مقابل اکثر مخاطرات طبیعی تاثیر پذیر است و در این بین مقوله تاب آوری با توجه به چند وجهی بودن آن می تواند بسیاری از آلام و مشکلات کشور ما را از طریق آگاهی بخشی و تصمیم سازی برای آینده مرتفع سازد.
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در راستای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت اهمیت دادن به موضوع تحقیقات ، پژوهش ، آموزش و کنترل در زیر ساختهای عمرانی اولین کنفرانس ملی تاب آوری شریان های حیاتی و زیر ساخت های عمرانی را در سالگرد وقوع زلزله بم که مرگ بارترین پدیده طبیعی در قرن حاضر در کشور ما می باشد با هدف ارتقاء دانش جامعه در مقابله با سوانح طبیعی برگزار خواهد نمود.
 

 

محورهای اصلی کنفرانس:

توسعه پایدار شهری
بهسازی و مقاوم سازی
تاب آوری و شریان های حیاتی
تاب آوری سازه ها و سیستم ها
مصالح و فناوری های نوین
مدیریت بحران و پداففند غیر عامل
اقتصاد و تاب آوری
حمل و تقل