دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی، بهمن ماه ۱۳۹۴

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

The Second International Conference on Agriculture, Natural Resources, Environment and Herbs

پوستر دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی

دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمي مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران با همكاري موسسه هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی