سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه، بهمن ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه

Third National Monetary and Banking Conference of Gharz al-Hasna Funds

سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه