دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده

دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده

02nd National Conference on Psychology

دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در شهر مرودشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده