اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی

First National Congress on Social Injury Prevention

پوستر اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی

اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی