نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای، آبان ماه ۱۳۸۹

نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research

نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای