دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

2rd National Conference of the key Issues in Management and Accounting

پوستر دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فرهنگیان،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي باروگستر پارس با همكاري دانشگاه فرهنگيان استان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری