دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

2nd National Conference on Petroleum Engineering

پوستر دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه در شهر امیدیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران