دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

2nd National Conference on Petroleum Engineering

پوستر دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر امیدیه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 اهداف همایش:
- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و جدیدترین متدهای پزوهشی انجام یافته در حوزه مهندسی نفت. 
- ارتباط و تبادل نظر بین پژوهشگران و اساتید سراسر کشور.
- جلب توجه صاحب نظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از علوم و فناوری های نوین در بهینه سازی فعالیت ها.
- ترویج تحقیقات بنیادی در و کاربردی در بخش های مرتبط و شناسایی ایده های برتر و تبدیل آنها به طرح های سازنده. 
-فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات بین متخصصین سراسر کشور.
-ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین.
-دستیابی به راهکارهای مناسب توسعهو ترویج علوم و فنون کاربردی.
- فراهم کردن بستر مناسب برای ارتباط علمی و فنی بین دانشگاه و صنعت.

 

محورهای همایش:

-ازدیاد برداشت نفت 
- حفاری و ژئومکانیک 
- بهره برداری 
- اکتشاف 
- شبیه سازی
- زئوفیزیک
- مهندسی مخازن
- مهندسی ایمنیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران