دومین کنگره ملی آموزش بیمار، دی ماه ۱۳۹۲

دومین کنگره ملی آموزش بیمار

2nd National Congress on Patient Education

پوستر دومین کنگره ملی آموزش بیمار

دومین کنگره ملی آموزش بیمار در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،مركز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعي دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.