اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی

The First National Conference on Civil Defense, Architecture and Urban Planning

پوستر اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی