اولین همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه

First National Conference on Peace and Development

پوستر اولین همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه

اولین همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزش عالي شمس گنبد با همكاري انجمن علوم سياسي ايران و انجمن علمي مطالعات صلح ايران در شهر گنبد کاووس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.