همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم

National conference on population protection and healthy childbearing

پوستر همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم

همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در همایش کشوری صیانت از جمعیت و فرزندآوری سالم