نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

پوستر نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت

نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي استانداري قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت