همایش ملی پیشگیری از اعتیاد، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

National Conference on Prevention of Addiction

پوستر همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهين شهر در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از اعتیاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پیشگیری از اعتیاد