همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

National Conference on Prevention of Addiction

پوستر همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

همایش ملی پیشگیری از اعتیاد در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-نوع شناسی اعتیاد ومواد مخدر
-سبب شناسی اعتیاد
-پیشگیری و راهکارهای درمانی اعتیاد به مواد مخدر مدرن و صنعتی
-شناسایی راههای توانمند سازی گروههای در معرض خطر
-روشهای مقابله با عرضه مواد مخدر و روشهای کاربردی مبارزه با اعتیاد

 

محورهای همایش:

-آینـده پژوهی اعتیـــاد
-پیشگیری از اعتیاد جهت گروه های در معرض خطر (زنان - نوجوانان)
-شهرهای مهاجرپذیر و اعتیاد
-نهاد خانواده و نقش آن در پیشــگیری از اعتیــاد
-محیط های کاری و صنعتی، خوابگاه های دانشجویـی،خانه های مجردی و پیشگیری از اعتیاد
-نقش رسانـه های جمعی، فضای مجـازی و پویـش های مردمی در پیشگیری از اعتیاد
-نقش آموزش و پرورش در ایجاد جذابیـت آموزشی و نشـاط پروری با هدف پیشگیری از اعتیاد
-ورزش و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر
-زنان، اعتیاد و سبک زندگی امــروز
-مدلسازی در اجتماعی کردن مبارزه با اعتیاد با هدف اثر بخشی روشهای کاهش تقاضا
-روش های نویــن درمان اعتیاد با تاکید بر درمان اعتیــاد به مواد محرک
-نقش قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی و انتظامی در مبارزه با اعتیـاد و مواد مخدر
-هزینه ها و خسارات مالی مواد مخدر و روان گردان ها با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
-نقد و بررسی سیاست ها و برنامه های نظام مدیریت و برنامه ریزی مبارزه با مواد مخدر و ارائه راهکارها

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی پیشگیری از اعتیاد