همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک

پوستر همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک

همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ،گروه آموزش و پژوهش شركت مهندسي بارو گستر پارس با همكاري دانشگاه فرهنگيان استان گلستان در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری فناوری و تکنولوژی در مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک