نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی، آبان ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی

First National Conference on Agriculture, Environment and Horticulture

پوستر نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی

نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست و باغبانی