همایش ملی مهندسی مکانیک، خرداد ماه ۱۳۹۲

همایش ملی مهندسی مکانیک

National Conference on Mechanical Engineering

پوستر همایش ملی مهندسی مکانیک

همایش ملی مهندسی مکانیک در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه ملاير در شهر ملایر برگزار گردید.