سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)، دی ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)

سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی) در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،شركت توسعه دانش فرزانگان ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس علوم مدیریتی ایران (با رویکرد نوآوری های مدیریتی)