اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی، مهر ماه ۱۳۷۴

اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی

1st National Conference on offshore industries

اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۴ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريفمركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش صنایع فراساحل و حضور در بازارهای جهانی