همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)

The Third Annual Research Congress of Semnan University of Medical Sciences

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک) در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان،دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان كميته تحقيقات دانشجويي در شهر سمنان برگزار گردید.