همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)، اسفند ماه 95

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک)

The Third Annual Research Congress of Semnan University of Medical Sciences

همایش ملی ارتقای سلامت دهان و دندان خانواده(مادر و کودک) در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان کمیته تحقیقات دانشجویی در شهر سمنان برگزار گردید.


حیطه ها:
  علوم پزشکی :
  علوم پایه و بالینی پزشکی
  دندانپزشکی
  داروسازی
  پرستاری
  پیراپزشکی
  توان بخشی
  سلامت معنوی:
  فرهنگ دینی
  سلامت فرهنگی
  آداب تغذیه در اسلام
  اخلاق در تحقیقات پزشکی
  سواد سلامت:
  سبک زندگی
  پیشگیری از بیماری های دهان ودندان
  بهداشت روان
  ارتقاء سلامت:
  آموزش بهداشت
  مراکز ارتقاء حوزه سلامت
  سلامت خانواده
  رسانه و بهداشت